รายการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.30 น.
    ทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM.1386 กิโลเฮิร์ต
ายการคุยโขมงหกโมงเช้า ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00 น.
  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ AM.873 กิโลเฮิร์ต และ AM.1386 กิโลเฮิร์ต
รายการคุยกันฉันท์เกษตรกร ทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 น.
  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการเพื่อการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์ AM.1467 กิโลเฮิร์ต
รายการเสียงจากหมอดิน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.
  ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคกลาง AM.1107 กิโลเฮิร์ต ภาคเหนือ AM.612 กิโลเฮิร์ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM.1314 กิโลเฮิร์ต และภาคใต้ AM.1269 กิโลเฮิร์ต
รายการเพื่อนเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ทุกวันเสาร์ เวลา 04.00 น.
  ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคกลาง AM.1107 กิโลเฮิร์ต ภาคเหนือ AM.612 กิโลเฮิร์ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM.1314 กิโลเฮิร์ต และภาคใต้ AM.1269 กิโลเฮิร์ต
รายการก่อนอรุณรุ่ง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.00 น.
  ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM.1107 กิโลเฮิร์ต
รายการตอบปัญหาการเกษตรภาคเช้า ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30 น.
  ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM.1107 กิโลเฮิร์ต
รายการตอบปัญหาการเกษตรภาคค่ำ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.30 น.
  ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM.1107 กิโลเฮิร์ต
รายการราตรีเกษตร ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 น.
ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM.1107 กิโลเฮิร์ต