นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

                วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บันทึกเทป ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน