นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
พิธีเปิดงาน “ต่อยอด และการพัฒนาด้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม” ประจำปี พ.ศ. 2566

                วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 นายนพพล ถมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ต่อยอด และการพัฒนาด้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตด้านประมงในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้นำชุมชนไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ มอบหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้านพืช แก่เกษตรกร รวมทั้งนิทรรศการทางการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมการบ่มดิน สำหรับปลูกในภาชนะ หรือแปลงปลูก พร้อมยังให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน