นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานและการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร

                วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายวรัญญู บัวขาว นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าประชุมหารือ

                ทิศทางการดำเนินงานและการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร” โดยการนำเศษวัสดุอิฐมวลเบาคิวคอนเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน และเพิ่มความพรุนในเนื้อดิน เพื่อปรับสภาพผืนดินแข็ง ดินเปรี้ยว ดินแน่น หรือดินขาดจุลินทรีย์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน