นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

               วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:00 น. นางสาวภัทราภรณ์​ โสเจยยะ รองอธิบดี​กรมพัฒนาที่ดิน​ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายคำนึง​ แสงขำ​ ผู้อำนวยการ​สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิทรรศการ​หน่วยงานร่วม​สนอง​พระราชดำริ​ฯ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ​ ครั้งที่ 11 ทรัพยากร​ไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์​แท้แก่มหาชน ระหว่าง​วันที่​ 19-24 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​ อ.ท่าศาลา​ จ.นครศรี​ธรรมราช ​สำหรับ​นิทรรศการ​ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1)นำเสนอผลดำเนินงานโครงการอนุรักษ์​พันธุกรรม​พืช​อันเนื่องมาจาก​พระราช​ดำ​ริ​ฯ ในการปกปักทรัพยากร สำรวจ รวบรวม ปลูก​รัก​ษาทรัพยากร สนับสนุนความรู้​และฐานข้อมูล​ดิน สร้างจิตสำนึก​ใน​การ​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ รวมถึงสนับการดำเนินงานการอนุรักษ์​พันธุกรรม​พืช​ในโรงเรียน​ 2)จากผืนดินสู่​ป่าเพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน เป็น​การจำลองความสัมพันธ์​ของดินกับพืชพันธุ์​ไม้จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ 3)วันดินโลก ปี 2565 ในหัวข้อ “อาหาร​ ก่อกำเนิด​เกิดจากดิน”

                จากนั้น เวลา 14:30 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสละธานินทร์ ของนายธานินทร์ ใจห้าว หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการใช้ พด.14 ไตรโคเดอร์มาควบคุมและกำจัดโรคในแปลงปลูกสละและแปลงปลูกทุเรียน โดยในพื้นที่ช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงแปลงสละมีเชื้อราสาเหตุของโรคขึ้นบริเวณลูกสละ และในแปลงปลูกทุเรียนเกิดโรครากเน่าโคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอรา พาล์มิโวรา (Phytophthora palmivora) จากการใช้ พด.14 สามารถรักษาและควบคุมเชื้อราที่เกิดขึ้นได้ทั้ง 2 แปลง โดยมีหมอดินอาสาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับด้วย

                รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
                ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน