นายสถาพร ใจอารีย์
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565

                วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

                 รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน