นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงพื้นที่งาน “เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก”

               วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เปิดงาน “Eastern Monthong Best Quality : เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก” โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนทุเรียนน้ำกร่อย ต.นายายอาม อ.นายายอาม ถือเป็นงานเปิดฤดูกาลเกี่ยวกับทุเรียนภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างมาตรการส่งออกทุเรียนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายในงานจัดแสดงทุเรียน GI ของภาคตะวันออก หลากหลายสายพันธุ์

               สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “การจัดการดินสำหรับปลูกทุเรียน” โดยนำเสนอนวัตกรรมจุลินทรีย์ พด.14 ไตรโคเดอร์มา เชื้อราควบคุมและกำจัดโรคพืช เช่น รากเน่าโคนเน่า แอนแทรคโนส ใบจุด ใบร่วง เน่า เหี่ยวเหลือง โคนเน่า ที่เหมาะสมกับการจัดการไม้ผล

               จากนั้น รมว.กษ. บรรยายพิเศษ “ภาพรวมการส่งออกผลไม้ไทย” สร้างความมั่นใจในการส่งออกผลไม้ไทยด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (Zero Covid) และคุณภาพที่ดีเยี่ยมของผลไม้ไทย ณ บ.เดอะลิสอินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน