นายบุญช่วย ช่วยระดม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2565
               วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย นายธวัชชัย แสงวังคำ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
               รายงาน/ภาพ : facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9