นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 52 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)

               วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 52 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ กรมส่งเสริมการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ตากดรเฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้ใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต รวมทั้งนำผลการวิจัยต่างๆ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน