นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์น้ำท่วม

               วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์น้ำท่วมให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ พร้อมกันนี้ได้รับฟังรายงานสถานการณ์เบื้องต้น โดยมี นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน

               จากนั้นเวลา 13.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในการนี้ได้มีการรับฟังปัญหาเรื่องดิน มอบแนวทางการแก้ไข รวมทั้งความต้องการขอรับความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาดิน ภายหลังจากระดับน้ำลดลง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือหมอดินอาสา และเกษตรกร ในพื้นที่ประสบภัย กว่า 100 ราย ณ บ้านวังวารีบน ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และต่อมาเวลา 15.30 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)" ณ บ้านโนนขี้ตุ่น ม.9 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เพื่อนำเสนอโครงการ และสอบถามผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร ในหมู่บ้านเข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาที่ดินให้ใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าได้มากยิ่งขึ้น

 

รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน