นายถวิล มั่งนุ้ย
รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ
ต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ภาคใต้

               วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำทีมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจลุยปักษ์ใต้ พร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” โดยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และนายสุชลแก้ว เกาะสะบ้าผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเดินงานเกษตรอินทรีย์ PGS กับกลุ่มเครือข่าย จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน