กิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

     กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการสุ่มจับรางวัล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

กำหนดการจัดงาน

     เวลา 08.30 - 10.30 น.     พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

                 เวลา 10.30 น.     การสุ่มจับรางวัล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2564


     การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย