งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 58 ปี

     กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน “58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2564 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
     ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ (รุนแรง) ต่อภาคการเกษตร” ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.

     เว็บไซต์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี การสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

 

กำหนดการจัดงาน

     ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2564
     ณ กรมพัฒนาที่ดิน บางเขน กรุงเทพฯ