ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และนักวิชาการเกษ