ประกาศ สพข.12 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี