พิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance)

                 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.15 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance) จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์