กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2023 มีกำหนดจัดงานวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566

                    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2023 ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

                              โครงการ May Series 2023 ประกอบด้วยงาน
                                   >>  eGovernment Forum ครั้งที่ 11
                                   >>  Education NEXT Forum ครั้งที่ 8
                                   >>  eAI & IoT Summit ครั้งที่ 5
                                   >>  Privacy & Security Summit ครั้งที่ 4

                              พบกับกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 
                                   •  การสัมมนาวิชาการ พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเสวนาระดับสูง จากวิทยากรทั้ง 4 โครงการกว่า 60 ท่าน
                                   • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
                                   • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ IT

                             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
                                   Line Official : @dugathailand (มี@ด้วยนะ)
                                   FB : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย – DUGA
                                  โทร. 02-661-7750 # 221, 223 และ 230
                                  Website : www.conferencethaiseries.com