พิธีเปิดงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”

               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีเปิดงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”