ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566

               วันจันทร์ที่ 30 มกราคม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134-135) อาคาร 1 ชั้น 3