พีธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ และตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

             พีธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร พิธีทางศาสนา และตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566