กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

               วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยการยืนตรงเคารพธงชาติไทย เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย