ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 กรกฎาคม 2565]

                                                                                               รายชื่อบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
                                                                                                                      ตำแหน่งนิติกร
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 
                                                                                                                      ตำแหน่งนักสำรวจดิน
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
                                                                                                                      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
                                                                                                                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ