เดือน กันยายน 2554

[ รวมทั้งหมด   8    ประกาศ ]
รายการ
วันที่นำขึ้น
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สพด.กระบี่)
27 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สพด.กระบี่)
27 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สพข.10)
20 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สพข.10)
20 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สพด.เพชรบุรี)
5 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สพด.เพชรบุรี)
5 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สพข.10)
2 ก.ย. 54
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สพข.10)
2 ก.ย. 54