สพข.2 แผนการใช้ที่ดิน ตำบลทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด