สพข.11 แผนการใช้ที่ดิน ตำบลคีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่