กระแสพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการเปิดสถานที่ แสดงการกสิกรรม แลพาณิชยการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน รัตนโกสินศก ๑๒๙
 
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปิดภาพขนาดใหญ่
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปิดภาพขนาดใหญ
   
   
   
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปิดภาพขนาดใหญ่
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเปิดภาพขนาดใหญ