การแปลงขยะให้เป็นทอง
               การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย้ำจากขยะสดบ้านเรือน(ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น)
               กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการผลิตสารเร่งพด. 6 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการหมักและย่อยสลายขยะสด โดยการแปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำและยังสามารถใช้เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น เป็นการช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 
ความหมายของสารเร่ง พด.6
               สารเร่ง พด. 6 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย
  •  
ยีสต์ผลิตแอลกฮอล์ กรดอินทรีย์
 
  •  
แบคทีเรียผลิตเอนไซม์โปรทีเอส (Protease) ย่อยสลายโปรตีน
 
  •  
แบคทีเรียผลิตเอนไซม์โลเปส (Lipase) ย่อยสลายไขมัน
 
แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
     
คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.6
    1. เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์
    2. เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการแสงและอากาศ  
    3. เจริญได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส
 
    4. เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการความชื้นสูง 100 เปอร์เซ็นต์  
       
วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากขยะสดครัวเรือน 
  ส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากขยะสดครัวเรือน (20 ลิตร)  
    เศษอาหารในครัวเรือน 15 กิโลกรัม  
    น้ำตาล 5 กิโลกรัม  
    น้ำ 5 ลิตร  
    สารเร่ง พด.6 1 ซอง (25 กรัม)  

อุปกรณ์หรือภาชนะในการหมัก
    ถังพลาสติก (ขนาด 20 ลิตร) พร้อมฝาปิด  
    ถุงไนลอน (ขนาดใกล้เคียงกับถัง) หรือถุงปุ๋ย  
วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 
 
1.
นำเศษวัสดุและน้ำตาลผสมลงในถุงไนลอน ซึ่งรองอยู่ในถังหมัก  
 
2.
ละลายสารเร่ง พด.6 ในน้ำ 5 ลิตร แล้วเทลงตามไปในถังหมัก  
 
3.
คลุกเคล้าหรือคนให้ส่วนผสมเข้ากัน  
 
4.
ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งทิ้งไว้ในร่ม ใช้ระยะเวลาหมัก 20 วัน  
 
5.
นำถุงไนลอนออกจากถังหมักพร้อมกับรีดถุงเพื่อบีบน้ำออกให้หมดลงในถังหมัก  
 
6.
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้นำมาใส่ในขวดพลาสติก ปิดฝาเก็บไว้ และเก็บในที่ร่มสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป  
 
7.
กากวัสดุที่เหลือจากการหมัก สามารถนำไปผสมกับเศษใบไม้เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักสำหรับปรุบปรุง  
 
 บำรุงดินต่อไป  

การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตได้จากขยะสดครัวเรือน
                ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ทำจากขยะสดครัวเรือน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นสารบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นในการทำความสะอาดภายในบ้านเรือนได้อย่างดี และนำไปใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต ให้กับต้นไม้กับต้นไม้บริเวณบ้านเรือน โดยมีวิธีกานำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ คือ
 
1.
ทำความสะอาดพื้นบริเวณบ้านเรือน:โดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนต่อน้ำ 100 ส่วนแล้วทำการราดลงบนบริเวณพื้นที่ที่สกปรกให้ทั่วทุกวัน

 

 
2.
การทำความสะอาดท่อระบายน้ำและห้องน้ำ:โดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนต่อน้ำ10 ส่วน แล้วทำการราดลงบริเวณส่วนบริเวณส่วนดังกล่าวทุกวัน
 
3.
การทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง:หลังจากที่มีการอาบน้ำสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วนำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ1 ส่วน ผสมกับน้ำ 50 ส่วน แล้วนำไปอาบให้ทั่วตัวสัตว์อีกครั้ง
 
4.
การทำความสะอาดสระ หรือบอน้ำบริเวณบ้านเรือน:โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 5 ลิตรต่อปริมาณบ่อ 50 ลูกบาศก์เมตร เป็นการช่วยกำจัดของเสียบริเวณก้นบ่อและเป็นอาหารของปลาในบ่อทุก 1 เดือน
 
5.
การใช้ประโยชน์เป็นสารเสริมการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้:
    5.1 พืชผัก/ไม้ดอกไมประดับ/สนามหญ้า โดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนกับน้ำ 1,000 ส่วน ฉีดพ่นบนใบ และรดลงดินทุก 15 วัน
    5.2 พืชไม้ผลโดยทำการผสมปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ส่วนกับน้ำ 500 ส่วน ฉีดพ่นบนใบ และรดลงดินทุก 1 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอินทรีย์วัตถุเพื่อการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

โทร.0-2579-2875 E-mail: [email protected]

 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่