วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
06.00 – 08.00 น.
 
08.30 น.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 – 16.00 น.
-
       
       
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 – 13.00 น.
         
       
 
การแต่งกาย
:
วันที่ 4 ธ.ค. 2563 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและบุคคลทั่วไป ชุดสุภาพโทนสีเหลือง
                                   บุคลากรกรมฯ เสื้อวันดินโลก