วีดีทัศน์พระราชทาน ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
ภาพตัวอย่าง ปกหน้าและปกหลัง

ภาพตัวอย่าง ปกด้านใน : พระราชปรารภ และ ปกด้านในที่มาจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ