สถานที่ตั้ง สพข. และ สพด.

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17962
 
กรมพัฒนาที่ดิน
ตั้งอยู่ที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-562-5100

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 |สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 |สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 | สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ทางหลวงสาย 305 (รังสิต - นครนายก) กิโลเมตรที่ 17
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02-577-3370-3 โทรสาร. 577-1141
 

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
69 หมู่ 7 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10510
โทร.
02-453-2216-7
โทรสาร.02-453-2217
E-mail : bkk01@ldd.go.thสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
ทางหลวงสาย 305 (รังสิต - นครนายก) กิโลเมตรที่ 17 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร.02-577-3375
โทรสาร.02-577-3375
E-mail : ptm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
เลขที่ 12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร. 037-391-298
โทรสาร. 037-391-612
E-mail : nyk01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
เลขที่ 36 หมู่ 8 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
โทร. 036-733-126
โทรสาร. 036-733-127
E-mail : sri01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
เลขที่ 38 หมู่ 3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม 73140
โทร.034-355-186
โทรสาร.034-355-186-89
E-mail : npt01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
เลขที่ 74 หมู่.4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร.035-454-081
โทรสาร
.035-525-356
E-mail : spb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
เลขที่ 11 ถ.เทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง14000
โทร. 035-862-056-7
โทรสาร.
035-862-056-7
E-mail : atg01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
เลขที่ 83 หมู่ 1 ตำบลหนองมะโมง
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
โทร. 056-466-184
โทรสาร. 056-466-184
E-mail : cnt01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
เลขที่ 422/1 หมู่.6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-658-354
โทรสาร.036-658-355
E-mail :
lri01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
เลขที่ 83/18 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร.02-595-0626
โทรสาร.
02-595-064
E-mail : 
ntb01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา
100/16-17 ถนนสายอยุธยา-เสนา ตำบลบ้านป้อม อำเภออยุธยา จังหวัด อยุธยา 13000
โทร.035-345-882
โทรสาร.035-345-893
E-mail : aya01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
90/1 หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-174-4002
โทรสาร. 02-174-4004
E-mail : smp01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
หมู่.3 ตำบลบางมัญ
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร.036-699-367
โทรสาร.036-699-368
E-mail : 
sbr01@ldd.go.th


 
Top
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

184/3 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทร.038-351-409,351-410 โทรสาร.038-351-617สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130    
โทร.038-389-106-7
โทรสาร. 038-389-106
E-mail : cbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
8 หมู่ 8 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร.037-241-197 
โทรสาร.037-241-669
E-mail : sko01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
79 หมู่ 19 ถนนบางนา-ตราดตำบลางปะง อำเภอ
บางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร.038-531-200
โทรสาร.038-532-029
E-mail : cco01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
143 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอ
นิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 21180
โทร.038-636-364
โทรสาร.038-636-365
E-mail : ryg01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี 22160
โทร. 039-358-628
โทรสาร. 039-358-628
E-mail : cti01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินตราด
65 หมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด 23130
โทร. 039-537-218
โทรสาร. 
039-599-314
E-mail : trt01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
391 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-454-106
โทรสาร.
037-454-106
E-mail : pri01@ldd.go.th


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร. 038-544-982-3
โทรสาร. 038-554-983
E-mail : ckh_1@ldd.go.th
Top
 

สำนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 3
64 หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทร. 044-371-354 โทรสาร. 044-371-432

สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
160 หมู่ 7 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทร.044-371-774
โทรสาร.044-371-659
E-mail : nma01@ldd.go.th
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
โทร.044-666-377
โทรสาร.044-666-377
E-mail : brm01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
268/5 ถนนชัยภูมิ - หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร.044-124-114
โทรสาร.044-124-114
E-mail : cpm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
ตู้ ปณ. 19 อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร.044-515-692
โทรสาร.044-518-935
E-mail : srn01@ldd.go.th
Top 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-312-646 โทรสาร. 045-312-646สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร.045-311-669
โทรสาร
.045-311-669
E-mail : ubn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
เลขที่ 24 ถนนหนองญาติ-นาแก ตำบล
หนองญาติ อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
โทร. 042-503-586
โทรสาร.
042-503-588
E-mail : npn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
บ้านกู่ หมู่ที่ 21 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
โทร.043-532-533                                            
โทรสาร
.043-532-532-3
E-mail : ret01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
ถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 12
ตำบลหนองคูอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร.045-773-128
โทรสาร.
045-773-127
E-mail : yst01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
33000
โทร.045-814-642
โทรสาร.045-814-641
E-mail : ssk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
เลขที่ 270 หมู่ 15 ตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร.042-643-772
โทรสาร.042-643-773
E-mail : mdh01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
8 หมู่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทร.045-452-887
โทรสาร.045-452-887
E-mail : anc01@ldd.go.thTop

  

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.043-246-668 โทรสาร. 043-243-913สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
119/3 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง      
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.043-246-759
โทรสาร.043-343-264
E-mail : kkn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
320 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทร.042-295-063
โทรสาร.042-207-684
E-mail : udn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
ถนนแจ้งสนิท กิโลเมตรที่ 72 - 73
ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร.043-971-338
โทรสาร.
043-971-336
E-mail : mkm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทร.043-601-054
โทรสาร.
043-601-055
E-mail : ksn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
บ้านดงซุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพังขว้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 042-747-121
โทรสาร. 042-747-121
E-mail : snk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
153 หมู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร. 042-311-727 
โทรสาร. 042-311-674
E-mail : nbl01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย
โทร.042-012-535
โทรสาร.042-012-794
E-mail : nki01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 3800
โทร.042-492-861
โทรสาร.042-492-862
E-mail : bkm01@ldd.go.th


Top 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
 164 หมู่ 3 ถนนเชียงฝาง  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร. 053-121167 , 053-890109 , 053-121172 โทรสาร. 053-121-000
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
230 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร.053-121-171
โทรสาร.053-121-169
E-mail : cmi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
571 ถนนขุมลุมประพาส อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 68000
โทร.053-611-853
โทรสาร.053-613-014
E-mail : msn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
72 หมู่ 2 บ้านจ้ำขี้มด ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่ - ลำปาง อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน 51000
โทร.053-006-259
โทรสาร.
053-976-615
E-mail : lpn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทร.054-269-569
โทรสาร.
054-269-570
E-mail : lpg01@ldd.go.th


ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
164 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-ฝาง
ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร.053-121-062
โทรสาร.
053-121-062
E-mail : cnr_1@ldd.go.th
Top   

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 เชิงพระธาตุเขาน้อย หมู่ 11 ถนนพญาวัด-เขาน้อย ตำบลคู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทร. 054-771-588 โทรสาร. 054-771-664 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เลขที่ 85 หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทร.054--752-215
โทรสาร.054-752-469
E-mail : nan01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 840 บ้านนาแล
ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-706-167
โทรสาร.053-706-165
E-mail : cri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
บ้านทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
54140
โทร.054-597-509
โทรสาร.054-597-509
E-mail : pre01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
เลขที่ 286 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง
ถนนสายห้วยบง-ห้วยเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
โทร.054-410-567
โทรสาร
.054-411-091
E-mail : pyo01@ldd.go.th

Top   

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
281/57 หมู่ 5 ถ.พิษณุโลก - วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร.055-321-253 โทรสาร.055-321-255
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทร.054-865-134
โทรสาร.086-449-2634
E-mail : plk01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
กิโลเมตรที่ 113 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย
ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-428-295
โทรสาร.055-428-296
E-mail : utt01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
ถนนสายเพชรบูรณ์ - หล่มสัก กิโลเมตรที่ 5
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-736-092 , 056-736-092
โทรสาร.056-736-094
E-mail : pbn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเลย
135 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
โทร.086-451-3784
โทรสาร.086-451-3783
E-mail : lei01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร
19 หมู่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
โทร.056-990-034
โทรสาร.056-990-049
E-mail : pct01@ldd.go.th


Top   

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
201/1 หมู่ 1 ถนนริมแม่น้ำ ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 โทร.056-881-242 โทรสาร. 056-881-241สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
88 หมู่ 7 ตำบลยางตาลอำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ 60170
โทร.056-247-213 
โทรสาร
.056-247-212
E-mail : nsn01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินตาก
212 หมู่ 2 ถนน ตาก-แม่สอด ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร.055-512-299
โทรสาร.055-512-888
E-mail : tak01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
หมู่ 3  ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 346
ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร.055-705-734
โทรสาร.
055-705-734
E-mail : kpt01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
74 หมู่ 1 ถนนอุทัย-ทัพทัน ตำบลหนองพังค่า
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทร.056-982-624
โทรสาร.
056-982-624
E-mail : uti01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
38/2 บ้านสระบัว หมู่7 ตำบลวังใหญ่อำเภศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร.055-614-046
โทรสาร.055-614-047
E-mail : sti01@ldd.go.th


Top 


  

สำนักพัฒนาที่ดินเขต 10
196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 032-373-515,032-373586  โทรสาร. 032-373-516,032-373-586 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
196 หมู่ 11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง
จังหวัด ราชบุรี 70000
โทร.032-373-717-8
โทรสาร.
032-373-717-8
E-mail : rbr01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
100/31 หมู่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร.034-564-290
โทรสาร.
034-567-277
E-mail : kri01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
81 หมู่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร.032-448-377-8
โทรสาร.032-448-376
E-mail : pbi01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
83 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร.034-839-265
โทรสาร.034-839-913
E-mail : skn01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
หมู่ 5 ต.บางแก้ว อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-713-882 034-713-883
โทรสาร.034-713-882
E-mail : skm01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
10 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ่อนอก
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทร.081-987-5980
โทรสาร.032-602-580
E-mail : pkn01@ldd.go.th


โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์
(หนองพลับ-กลัดหลวง)

ถนนหัวหิน-วลัย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-528-015
โทรสาร. 
032-528-015
E-mail : r10_8@ldd.go.th


โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
ถนนหัวหิน-วลัย ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.032-528-015
โทรสาร.
032-528-015
E-mail : r10_9@ldd.go.th

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม

หมู่ 2 บ้านระฆังทอง ตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทร. 032-226-744
โทรสาร. 032-226-744
E-mail : r10_10@ldd.go.th
   

สำนักพัฒนาที่ดินเขต 11
ซอยท่าทราย ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-311-110 , 077-311-138 , 077-312-732 โทรสาร. 077-312-924สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 12 หมู่ 8 ตำบลท่าอุเท อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทร.077-288-640
โทรสาร.
077-274-120
E-mail : sni01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
เลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077-989-825
โทรสาร. 
077-989-825
E-mail : rng01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
เลขที่ 86 หมู่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเมือง
จังหวัดพังงา 82120
โทร.076-461532
โทรสาร.
076-461-532
E-mail : pna01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
ตู้ปณ.45ปทฝ. ศาลามีชัย  อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-378-609
โทรสาร
.075-378-609
E-mail : nrt01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะกอ
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-653-087
โทรสาร. 077-653-086
E-mail : cpn01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
เลขที่ 107 หมู่ 13 บ้านนาตีน อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075-618-150
โทรสาร. 075-618-153
E-mail : kbi01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
เลขที่ 237 หมู่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 076-617-245
โทรสาร. 
076-352-136
E-mail : pkt01@ldd.go.th


Top 

สำนักพัฒนาที่ดินเขต 12
ถนนสายแยกเกาะยอ - สะพานติณสูลานนท์ ตำบลเขาพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

โทร. 074-333-781, 333-212 โทรสาร. 074-333-213

 

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
เลขที่ 80 ถนนเอเชีย (จะนะ-หาดใหญ่)
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
โทร.074-477-462
โทรสาร
.074-477-460
E-mail : ska01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
40/2 ถนนประชาสงเคราะห์ (สายเอก)
ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล 91130
โทร.074-752-076-8
โทรสาร.074-752-077
E-mail : stn01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี 94170
โทร.073-340-272
โทรสาร
.073-437-253
E-mail : ptn01@ldd.go.th

สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
101 หมู่ที่ 1ถนน  ตำบลธารโต
 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
โทร.073-297-025
โทรสาร.
073-297-160
E-mail : yla01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง 93110
โทร.074-682-168 ,074-681-205
โทรสาร.074-682-165
E-mail : plg01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
กิโลเมตรที่ 19 ถนนนราธิวาส - ตากใบ
ตำบลตากใบอำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 96100
โทร.073-538-207
โทรสาร.073-538-208
E-mail : nwt01@ldd.go.th


สถานีพัฒนาที่ดินตรัง
เลขที่ 98 หมู่ 1 บ้านทุ่งไทรงาม ตำบล
บ้านควนอำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร.075-501-059,075-224-674
โทรสาร.075-501-059
E-mail : trg01@ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-631-033-8
โทรสาร.073-631-034
E-mail : cpt_1@ldd.go.th

Top