แนะนำผู้บริหาร

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17886


ddlddนางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
Ms.Benjaporn Chakranon

ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  dgldd@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คลิกที่นี่!!
นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
Ms. Pattaraporn  Sojayya

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2579-9532
E-Mail : ddga@ldd.go.th
ดาวน์โหลดภาพรองอธิบดีด้านบริหาร คลิกที่นี่!!
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายสถาพร  ใจอารีย์
Mr. Sathaporn  Jaiarree
ตำแหน่ง   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. -
E-mail : -
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้นายถวิล  มั่งนุ้ย
Mr. Thawin  Mangnui
ตำแหน่ง   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. -
E-mail : -ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน