แนะนำผู้บริหาร

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17886


ddlddนายสุรเดช  เตียวตระกูล
Mr. Suradesh  Tiewtrakool

ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  dgldd@ldd.go.th
ddgtนายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง
Mr. Kemkaeng  Yutidhammadamrong
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2579-1939
E-mail : ddgt@ldd.go.th
ddgoนายปราโมทย์  ยาใจ
Mr. Pramote  Yajai
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4990
E-mail ddgo@ldd.go.th
ddgaนางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
Ms. Benjaporn  Chakranon
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2579-9532
E-Mail : ddga@ldd.go.thผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน