ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17864


การเรียกใช้งาน  ผ่าน Web Application

program


สามารถศึกษาวิธีใช้งานเพิ่มเติมที่ http://www.ldd.go.th/ldd/Thai-html/Realtime/Manual_Soilanaly.pdf 


               โมบายแอปพลิเคชัน "ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย" เป็นแอปพลิชันที่ใช้สำหรับเกษตรกรค้นหาผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย ที่ส่งมาให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์


วัตถุประสงค์

               - ให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำและปุ๋ย ที่กรมพัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห์ย้อนหลัง
               - เกษตรกรและผู้สนใจสามารถค้นหาผลการวิเคราะห์ย้อนหลังได้ด้วยตนเอง จากชื่อเกษตรกร ผู้ส่งตัวอย่าง หรือสถานที่เก็บตัวอย่างดิน ผ่านแอปพลิเคชัน                  


ประโยชน์ที่ได้รับ

               - เกษตรกรทราบคุณสมบัติของดินในพื้นที่ของตนเอง ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
               - เกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังด้วยตัวเอง เพื่อนำไปขอรับคำปรึกษาจากนักวิชาการในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสม
               - ผู้สนใจที่ไม่เคยส่งดินมาตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน ค้นหาผลวิเคราะห์ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของตนเองได้ (หากต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ควรส่งตัวอย่างดินให้กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจวิเคราะห์โดยตรง)                  


ข้อมูลที่ให้บริการ

               - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
               - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
               - ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย
               - สรุปผลรวมการให้บริการวิเคราะห์ดินตามปีงบประมาณ
               - รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างดิน ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อนำส่งวิเคราะห์ บริการดาวน์โหลดเอกสารใบส่งตัวอย่างดินเพื่อขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน

     

วิธีการใช้งานโปรแกรม

               เมื่อเข้าใช้งาน  ระบบจะแสดงหน้าจอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย  สามารถค้นหาผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน โดยกดที่ "ผลการวิเคราะห์ดิน"  เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น ชื่อเกษตรกร ประเภทของการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างดิน แล้วกด ค้นหา  แอปพลิเคชันจะแสดงรายการที่ตรงตามเงื่อนไข ให้ผู้ใช้งานเลือกรายการที่ต้องการทราบรายละเอียดผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน


               pic   pic   pic   pic


               หน้ารายละเอียดผลการวิเคราะห์ จะแสดงข้อมูลสถานที่เก็บตัวอย่าง  ผลการวิเคราะห์ที่ได้พร้อมมาตรฐานผลการวิเคราะห์ดิน ค่าปฏิกิริยาของดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุในดิน เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม เป็นต้น
               สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างดิน ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อนำส่งวิเคราะห์ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดินได้จากหัวข้อ เอกสาร/แบบฟอร์ม


การเรียกใช้งาน ผ่าน Smart Phone

bullet ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช้คำค้นหา "ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ยหรือ "กรมพัฒนาที่ดิน
         ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช้งานได้ทันที หรือสแกนผ่าน QR Code


         ระบบปฏิบัติการ Android คลิกที่ Icon เพื่อติดตั้ง Application


          android

        qrcodeandroid  ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมพัฒนาที่ดิน