รายการรูป

ปฎิทินกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม สถานที่จัดงาน

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560

งาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ

16 - 20 สิงหาคม 2560

งาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี

สวนลุมพินี กรุงเทพฯ