รายการรูป

ปฎิทินกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม สถานที่จัดงาน

วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561

งานวันดินโลก 2561 หัวข้อ ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี