รายการรูป

ปฎิทินกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ชื่องาน/กิจกรรม สถานที่จัดงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

โครงการสัมมนาเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก

ห้องประชุมฟินิกซ์ 4-6 ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี