หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม) [22 มิถุนายน 2563]


            รายละเอียดของตำแหน่ง

           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
         

รูปข่าว