หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [19 มิถุนายน 2563]


            รายละเอียดของตำแหน่ง

           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
         

รูปข่าว