หน้าข่าว

ประธานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้สู่ความสำเร็จกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

               เมื่อวันพฤหัสที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้สู่ความสำเร็จกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ" ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery98975 EventGallery98976 EventGallery98977 EventGallery98978 EventGallery98979 EventGallery98980 EventGallery98981 EventGallery98982 EventGallery98983 EventGallery98984 EventGallery98985
 • EventGallery98975
 • EventGallery98976
 • EventGallery98977
 • EventGallery98978
 • EventGallery98979
 • EventGallery98980
 • EventGallery98981
 • EventGallery98982
 • EventGallery98983
 • EventGallery98984
 • EventGallery98985

รูปข่าว