หน้าข่าว

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 02 มิถุนายน 2563

               วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานกรมพัฒนาที่ดิน ที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบในวันที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชา สถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery98721 EventGallery98720 EventGallery98722 EventGallery98723 EventGallery98724 EventGallery98725 EventGallery98726 EventGallery98727 EventGallery98728 EventGallery98729 EventGallery98730 EventGallery98731 EventGallery98732 EventGallery98733 EventGallery98734 EventGallery98735 EventGallery98736 EventGallery98737 EventGallery98738 EventGallery98739
 • EventGallery98721
 • EventGallery98720
 • EventGallery98722
 • EventGallery98723
 • EventGallery98724
 • EventGallery98725
 • EventGallery98726
 • EventGallery98727
 • EventGallery98728
 • EventGallery98729
 • EventGallery98730
 • EventGallery98731
 • EventGallery98732
 • EventGallery98733
 • EventGallery98734
 • EventGallery98735
 • EventGallery98736
 • EventGallery98737
 • EventGallery98738
 • EventGallery98739

รูปข่าว