หน้าข่าว

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

               วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน พร้อมด้วยนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ เข้าพบเพื่อขอบคุณในความร่วมมือ ที่กรมพัฒนาที่ดินส่งนักสำรวจดินไปปฏิบัติงานร่วมในการสำรวจดินพื้นที่ป่าเทือกเขานางเกิด ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการสืบสวนคดีพิเศษต่อไป ณ ห้องประชุมกสด. ชั้น 3 อาคารตึก 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : Facebook กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน


 

EventGallery98465 EventGallery98466 EventGallery98467 EventGallery98468 EventGallery98469 EventGallery98470
  • EventGallery98465
  • EventGallery98466
  • EventGallery98467
  • EventGallery98468
  • EventGallery98469
  • EventGallery98470

รูปข่าว