หน้าข่าว

ร่วมพิจารณาการประกวดรางวัลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลดีเด่น และรางวัลเกษตรกรต้นแบบดีเด่น

วันที่ 05 พฤษภาคม 2563

               วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานฯ ร่วมพิจารณาการประกวดรางวัลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลดีเด่น และรางวัลเกษตรกรต้นแบบดีเด่นด้านปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

EventGallery98398 EventGallery98399 EventGallery98400 EventGallery98401
  • EventGallery98398
  • EventGallery98399
  • EventGallery98400
  • EventGallery98401

รูปข่าว