หน้าข่าว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 เมษายน 2563

               วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ VDO Coference เรื่องติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด แหล่งน้ำในไร่นาฯ โครงการแปลงใหญ่ฯ เกษตรอินทรีย์ หญ้าแฝก และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน พื้นที่สูง และโครงการหลวงฯ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จตามแผนที่วางไว้ รวมถึงเน้นย้ำการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ดูแลสุขภาพร่างกายและไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค โดยมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


 

EventGallery98335 EventGallery98330 EventGallery98331 EventGallery98332 EventGallery98333 EventGallery98334
  • EventGallery98335
  • EventGallery98330
  • EventGallery98331
  • EventGallery98332
  • EventGallery98333
  • EventGallery98334

รูปข่าว