หน้าข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

วันที่ 15 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเลื่อนประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [15 เมษายน 2563]


           ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
           ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
           ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
           ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
           ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
         

รูปข่าว