หน้าข่าว

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

วันที่ 09 มีนาคม 2563

               วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 หลักสูตร “ระบบสารสนเทศ และ Mobile Application กรมพัฒนาที่ดิน” โดยมี เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินเป็นผู้บรรยาย การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเผยแพร่แอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ  ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดินบริการ ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และวางแผนการผลิตได้ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ราย ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ภาพ/รายงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

EventGallery98049 EventGallery98050 EventGallery98051 EventGallery98052 EventGallery98053 EventGallery98054 EventGallery98055 EventGallery98056
  • EventGallery98049
  • EventGallery98050
  • EventGallery98051
  • EventGallery98052
  • EventGallery98053
  • EventGallery98054
  • EventGallery98055
  • EventGallery98056

รูปข่าว