หน้าข่าว

ร่วมโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563

               วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563 พื้นที่อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร “ หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสา การถอดบทเรียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้มอบแนวทางการสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาวิชาการต่างๆ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน การถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ และการศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9


EventGallery97987 EventGallery97985 EventGallery97986 EventGallery97988 EventGallery97989 EventGallery97990 EventGallery97991 EventGallery97992 EventGallery97993
  • EventGallery97987
  • EventGallery97985
  • EventGallery97986
  • EventGallery97988
  • EventGallery97989
  • EventGallery97990
  • EventGallery97991
  • EventGallery97992
  • EventGallery97993

รูปข่าว