หน้าข่าว

ประชุมขับเคลื่อนภาระกิจงานของบุคลากร

วันที่ 09 มีนาคม 2563

               วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภาระกิจงานของบุคลากร (พนักงานราชการ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


รายงาน : กฤษณี  คงสวัสดิ์
ถ่ายภาพ : สัมพันธ์  เอียดน้อย  


EventGallery97964 EventGallery97965 EventGallery97966 EventGallery97967 EventGallery97968 EventGallery97969
  • EventGallery97964
  • EventGallery97965
  • EventGallery97966
  • EventGallery97967
  • EventGallery97968
  • EventGallery97969

รูปข่าว