หน้าข่าว

ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 World Soil Day 2019

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

               วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 World Soil Day 2019 ในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคมนี้ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันดินโลกในปีนี้ รวมถึงเส้นทางเสด็จเพื่อเยี่ยมชมจุดต่างๆ ภายในงานอีกด้วย


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery96468 EventGallery96467 EventGallery96469 EventGallery96470 EventGallery96471 EventGallery96472 EventGallery96473 EventGallery96474 EventGallery96475
  • EventGallery96468
  • EventGallery96467
  • EventGallery96469
  • EventGallery96470
  • EventGallery96471
  • EventGallery96472
  • EventGallery96473
  • EventGallery96474
  • EventGallery96475

รูปข่าว