หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 พฤศจิกายน 2562]

รูปข่าว