หน้าข่าว

เยี่ยมชมการเตรียมงานสถานที่จัดงานวันดินโลก ในเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

               วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมการเตรียมงานสถานที่จัดงานวันดินโลก ในเดือนธันวาคม2562 และตรวจติดตามสถานที่ก่อสร้างบ้านพัก (ห้องแถว) ของเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ จำนวน 5 ห้อง ภายในสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ภายในแปลงสาธิตการจัดการดินและน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ


รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ


EventGallery96370 EventGallery96371 EventGallery96372 EventGallery96373 EventGallery96374 EventGallery96375
  • EventGallery96370
  • EventGallery96371
  • EventGallery96372
  • EventGallery96373
  • EventGallery96374
  • EventGallery96375

รูปข่าว