หน้าข่าว

ร่วมงานแถลงข่าว “การขายยาง เพิ่มปริมาณการส่งออก”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

               วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.45 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าว “การขายยาง เพิ่มปริมาณการส่งออก” โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาราชการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการขายยางพาราระหว่างประเทศ มาตรการแก้ไขปัญหายางพารา และสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระตุ้นยกระดับราคายางพารา เสริมคู่กับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถเจรจาซื้อขายยางพาราระหว่างประเทศกับผู้ซื้อเบื้องต้น จำนวน 2 ราย ซึ่งมีการลงนาม MOU รองรับแล้ว คือ บริษัทเอกชนจากจีน และบริษัทเอกชนจากฮ่องกง ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96298 EventGallery96292 EventGallery96293 EventGallery96294 EventGallery96295 EventGallery96296 EventGallery96297
  • EventGallery96298
  • EventGallery96292
  • EventGallery96293
  • EventGallery96294
  • EventGallery96295
  • EventGallery96296
  • EventGallery96297

รูปข่าว