หน้าข่าว

เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

               วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 และกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานที่มา ความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลาย ภายในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน โดยผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ กันอย่างพร้อมเพรียง


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ     : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
             นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4


EventGallery96282 EventGallery96277 EventGallery96278 EventGallery96279 EventGallery96280 EventGallery96281 EventGallery96283 EventGallery96284 EventGallery96285 EventGallery96286 EventGallery96287 EventGallery96288 EventGallery96289 EventGallery96290 EventGallery96291
 • EventGallery96282
 • EventGallery96277
 • EventGallery96278
 • EventGallery96279
 • EventGallery96280
 • EventGallery96281
 • EventGallery96283
 • EventGallery96284
 • EventGallery96285
 • EventGallery96286
 • EventGallery96287
 • EventGallery96288
 • EventGallery96289
 • EventGallery96290
 • EventGallery96291

รูปข่าว