หน้าข่าว

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดิน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

               วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมนายศรัญญุพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานโครงการ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน DS-SLIM โดยมี นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ ผชช.ด้านการปรับปรุงดินเปรี้ยว กวจ. Ms.Rosalud de la Rosa, FAO และคณะติดตาม ร่วมประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินและการจัดที่ดินอย่างยั่งยื่น ในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7


EventGallery96263 EventGallery96264 EventGallery96265 EventGallery96266 EventGallery96267 EventGallery96268 EventGallery96269
  • EventGallery96263
  • EventGallery96264
  • EventGallery96265
  • EventGallery96266
  • EventGallery96267
  • EventGallery96268
  • EventGallery96269

รูปข่าว